Burn out coach in Den Haag

Is er gedurende lange tijd sprake geweest van overbelasting en heb jij jezelf veel te lang tekort gedaan? Dan kun je zomaar eens te maken hebben met een burn out, iets dat ook weleens roofbouw genoemd wordt. Je put jezelf steeds opnieuw uit, het lichaam krijgt geen tijd meer om te herstellen en dat uit zich in stress dat vervolgens weer via het lichaam geuit wordt. Met behulp van een burn out coach in Den Haag kun je de strijd met een burn out aangaan.

Burn out coach in Den Haag

Uitgeput en overspannen

Als er sprake is van een burn out dan voel je je uitgeput, depressief en overspannen. Oorzaken kunnen liggen in de relationele sfeer, stress op je werk, perfectionisme en faalangst. De eerste taak van burn out coach Den Haag is in beeld te krijgen wat bij jou de oorzaak van de problemen is. Alleen als de oorzaak helder is, kan de burn out coach Den Haag samen met jou aan het herstel gaan werken. Daarbij zal burn out coach Den Haag trachten je weer de controle op je leven terug te krijgen zodat je weer op je normale niveau kunt functioneren. Het doorvoeren van interventies als je merkt dat de problemen weer de kop opsteken behoort ook tot de taak van burn out coach Den Haag, zodat de problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Thuis zitten werkt averechts

Heb je te maken met een burn out, dan kun je moeilijk keuzes maken, ervaar je amper nog geluk en durf je vaak de deur niet uit. En dat terwijl thuis blijven zitten juist averechts werkt en de klachten in elk geval niet vermindert. Burn out coach Den Haag biedt je handvatten om de grip op je leven terug te krijgen; een leven met minder stress en meer controle. De coach houd je een spiegel voor en werkt aan een situatie waarin jij weer met meer controle de deur uit gaat.

Eigen inzet en motivatie

De behandeling van burn out coach Den Haag start met een intakegesprek. Aan de hand van dat gesprek wordt een plan van aanpak opgesteld, specifiek toegespitst op jouw specifieke situatie. Tijdens de behandeling vindt steeds reflectie plaats en gekeken of je op de goede weg bent. Het al dan niet welslagen van het proces is voor het grootste gedeelte afhankelijk van je eigen inzet en motivatie, de burn out coach Den Haag speelt wat dat betreft vooral een ondersteunende rol.

Meer informatie over burnout coaches vindt u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *