Burn out coach in Den Haag

Is er gedurende lange tijd sprake geweest van overbelasting en heb jij jezelf veel te lang tekort gedaan? Dan kun je zomaar eens te maken hebben met een burn out, iets dat ook weleens roofbouw genoemd wordt. Je put jezelf steeds opnieuw uit, het lichaam krijgt geen tijd meer om te herstellen en dat uit zich in stress dat vervolgens weer via het lichaam geuit wordt. Met behulp van een burn out coach in Den Haag kun je de strijd met een burn out aangaan.

Burn out coach in Den Haag

Uitgeput en overspannen

Als er sprake is van een burn out dan voel je je uitgeput, depressief en overspannen. Oorzaken kunnen liggen in de relationele sfeer, stress op je werk, perfectionisme en faalangst. De eerste taak van burn out coach Den Haag is in beeld te krijgen wat bij jou de oorzaak van de problemen is. Alleen als de oorzaak helder is, kan de burn out coach Den Haag samen met jou aan het herstel gaan werken. Daarbij zal burn out coach Den Haag trachten je weer de controle op je leven terug te krijgen zodat je weer op je normale niveau kunt functioneren. Het doorvoeren van interventies als je merkt dat de problemen weer de kop opsteken behoort ook tot de taak van burn out coach Den Haag, zodat de problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Thuis zitten werkt averechts

Heb je te maken met een burn out, dan kun je moeilijk keuzes maken, ervaar je amper nog geluk en durf je vaak de deur niet uit. En dat terwijl thuis blijven zitten juist averechts werkt en de klachten in elk geval niet vermindert. Burn out coach Den Haag biedt je handvatten om de grip op je leven terug te krijgen; een leven met minder stress en meer controle. De coach houd je een spiegel voor en werkt aan een situatie waarin jij weer met meer controle de deur uit gaat.

Eigen inzet en motivatie

De behandeling van burn out coach Den Haag start met een intakegesprek. Aan de hand van dat gesprek wordt een plan van aanpak opgesteld, specifiek toegespitst op jouw specifieke situatie. Tijdens de behandeling vindt steeds reflectie plaats en gekeken of je op de goede weg bent. Het al dan niet welslagen van het proces is voor het grootste gedeelte afhankelijk van je eigen inzet en motivatie, de burn out coach Den Haag speelt wat dat betreft vooral een ondersteunende rol.

Meer informatie over burnout coaches vindt u hier.

Interim management

Interim Management

Veel mensen vragen zich af wat nou precies het verschil is tussen interim management en een interim manager. Interim management biedt u of uw bedrijf een gekwalificeerde manager die uit de praktijk komt, hij of zij heeft vaak erg veel beroepservaring en natuurlijk een passende opleiding om zo de specifieke behoefte van u toe te passen.

Waarom een interim manager?

Een interim manager wordt meestal ingehuurd voor een bepaalde periode, dit is vaak 3 tot 9 maanden. Interim managers helpen bedrijven die op dat moment strategische veranderingen meemaken, op zoek zijn naar iemand die een hoge functie kan opvullen of een bepaalde strategie willen invoeren. Het kan ook voorkomen dat het interim management wordt ingeschakeld omdat er plotseling een manager vertrokken is die een strategische positie beheerde.

 

Interim management hoeft niet altijd perse fulltime te zijn, het kan namelijk ook voorkomen dat een interim manager wordt ingeschakeld voor enkel een tijdelijke functie. Hier hoeft het dus niet te gaan om een strategische positie. Het fijne aan interim management is dat de manager die hiervoor wordt aangewezen niet de emotionele waarde en de achtergrond van het bedrijf kent. Ook is hij of zij niet verbonden met de bepaalde afdeling of het bedrijf zelf, zo kan een interim manager makkelijk een moeilijke beslissing nemen dan een manager die al jaren bij het bedrijf zit. Er gaat een heel proces aan vooraf voordat je kunt gaan werken in Interim management, daarom zijn de managers erg gespecialiseerd in het beroep wat zij uitoefenen en zijn ze voorbereid op projecten die veel precisie vragen.

Andere voordelen

Interim managers zijn altijd beschikbaar binnen een paar dagen, zo hoef je dus niet een week lang te wachten voordat jouw bedrijf geholpen kan worden. De interim managers zijn altijd goed opgeleid en bereid om tot het uiterste te gaan om bijvoorbeeld jouw bedrijf weer op de rit te krijgen. Een interim manager die dit vak al jaren beoefend beschikt over veel kwaliteiten, hij of zij heeft immers al jaren lang ervaring met hetzelfde soort problemen en projecten. Ze zijn dus in staat kennis over te dragen aan andere werknemers binnen een bepaald bedrijf zodat zij zelf eventueel in de toekomst dit probleem kunnen oplossen. Ook beschikken ze over vele contacten die zij door de jaren heen hebben opgebouwd. Als interim manager proberen ze natuurlijk de werkcultuur aan te houden, maar laten zich niet afleiden door bedrijfspolitiek, vaste gewoontes of persoonlijkheden.

Directie coaching iets voor jouw bedrijf?

 

Directie coaching ManagementDirectie coaching is het laten coachen van desbetreffende afdelingen binnen een bedrijf, hierbij kan elke afdeling van een bedrijf in gedachte worden genomen. Vaak gaat het om coaching voor het personeel óf coaching van de directie, vandaar de naam directie coaching. Verder wordt dit steeds populairder om de werking in een bedrijf optimaal te houden of optimaal te maken.

Directie coaching is dus het coachen van een bepaalde afdeling op de werkvloer. Dit is eigenlijk van wereldbelang binnen een bedrijf. De reden hiervan is eigenlijk heel simpel, als de directie en het personeel goed op elkaar afgestemd worden zorgt dit voor een optimaal resultaat binnen het bedrijf. Ook voor familiebedrijven is het belangrijk dat er een goede dynamiek en een goede structuur binnen het bedrijf heerst. Binnen een familiebedrijf heersen er zowel familiebanden en werk gerelateerde banden. Dit kan positief zijn en als voordeel werken maar kan ook negatief zijn. Dit ligt echter helemaal aan de soort personen die er werkzaam zijn en hoe verschillende dingen worden gehandhaafd door iedereen. Verder is coaching binnen een bedrijf belangrijk om de omgangsnormen en andere gedragsregels goed te laten verlopen en daarnaast duidelijk te maken.

Of een directie coaching iets is voor jouw bedrijf is een persoonlijke kwestie, het is uiteraard niet verplicht en kan er dus een eigen keuze worden gemaakt. Als er veel problemen en misverstanden ontstaan binnen een bedrijf is het hoogst waarschijnlijk geen slechte idee om uit te proberen en dit te volgen. Verder is het duurzaam omgaan met relaties geen slecht idee en moet dit eigenlijk door iedereen binnen een bedrijf gehandhaafd worden. De kosten van een directie coaching zullen iets hoger liggen dan bij een normale coaching. Dit komt doordat men erg gespecialiseerd is in veel dingen, hierbij gaat het om verschillende dingen zoals het omgaan met mensen en het goed kunnen oplossen van problemen.

Directie coaching brengt simpelweg structuur en een opstap voor ervaring binnen het bedrijf. Daarnaast worden de relaties tussen verschillende afdelingen vergroot en wordt er aandacht besteed aan de communicatie en de omgangsnormen. Verder wordt er met deze vorm van coaching vaak resultaat geboekt, en vaak een goed en duidelijk resultaat. Dit komt echter door de kennis en ervaring van een desbetreffende coach. Deze maakt hier, uiteraard, gebruik van binnen het helpen van een bedrijf. Dit is logisch maar wordt vaak niet aan gedacht bij het gebruik maken van zo’n coach.

 

Klik hier voor meer informatie