Groene Vink

Groene Vink

Wel eens van de Groene Vink gehoord? Groene Vink is een kwaliteitsborging – en geen keurmerk dus- voor de leveranciers van software die werken met iStandaarden. Groene Vink geeft je zekerheid dat de berichten die jij met hun systemen genereert, goed zijn.

Haal via Zorginstituut Nederland een Groene Vink

Gemeentelijke softwareleveranciers, zorgaanbieders en andere zogenaamde ketenpartijen worden in staat gesteld via Zorginstituut Nederland een Groene Vink in de wacht te slepen. Vaak gaat het om partijen die Elektronische Cliënten Dossiers (ECD) aanbieden. Een ECD biedt heel veel functionaliteiten op het gebied van administratie, contactadvies, management, planning, zorg, beeldvorming, behandelplan, clientgegevens, budget, documenten en evaluatie. Ook zorgpaden, een zorgplan en een agenda behoren tot die functionaliteiten, waarvan de lijst dus behoorlijk uitgebreid is.

Groene Vink is niets meer dan een groot compliment

Softwareleveranciers die werken aan zogenaamde iStandaarden krijgen met de Groene Vink niet minder dan een heel groot compliment. Een officieel keurmerk is het dan weliswaar niet, een erkenning is de Groene Vink zeker wel. De Groene Vink vertelt dat de software aan de gestelde eisen voldoet en dient vooral als stimulans om dergelijke software te blijven ontwikkelen. Voor de goede orde; leveranciers die werken aan iStandaarden werken aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in ons land. Bij goede gezondheidszorg moet het berichten verkeer van cliënten, zorgaanbieders, patiënten, gemeenten soepel en effectief verlopen en dienen gegevens gemakkelijk en goed uitgewisseld kunnen worden. Dit kan dus via software, software die zo geprogrammeerd is dat er amper fouten gemaakt worden.

Veel gegevens uitgewisseld over zorg en ondersteuning

Nu al worden heel veel gegevens uitgewisseld over zorg en ondersteuning. Deze gegevensuitwisseling vindt plaats volgens zogenaamde iStandaarden, dit zijn landelijk vastgestelde informatiestandaarden. iStandaarden vertellen precies welke informatie over een cliënt in een informatiepakket opgenomen moet worden. Ook geeft het de kwaliteitseisen aan waaraan de informatie moet voldoen. iStandaarden wordt beheerd en ontwikkeld door Zorginstituut Nederland.

Drie wetten en een regeling werken met een eigen iStandaard

Op dit moment zijn er drie wetten die een eigen iStandaard hebben. Dit zijn de Wlz, Wmo en de Jeugdwet. Ook het Pgb is een regeling (geen wet dus) met een eigen iStandaard. Leveranciers van software kunnen als er sprake is van grotere releases in aanmerking komen voor een Groene Vink. Met deze Groene Vink heb je de garantie dat iWlz-, iWmo, iJw en iPgb berichten die met deze software gegenereerd zijn goed, betrouwbaar en helamaal in orde zijn.